VATANDAŞ UYAP SMS BİLGİ SİSTEMİ>

Vatandaşlarımız SMS Bilgi Sisteminden iki şekilde faydalanabilirler. 
1-UYAP Bilgi Sisteminden sorgulama yapmak: Sorgulama yöntemi ile cep telefonundan 4060’a gönderilecek SMS ile UYAP Bilgi Sisteminde yer alan dosyaların durumu hakkında bilgi alınabilir. Bu işlem için sorgulama yapılacak dosyada kayıtlı bir taraf olmanız ve TC Kimlik numarası ile dosya numaranızı bilmeniz gerekmektedir. 
Sisteme abone olunarak SMS Bilgi Sisteminden faydalanılabilmektedir. Bunun için Abonelik mesajı içerisinde yer alan TC kimlik numarası ile, mesaj gönderilen cep telefonunun ilgili operatörde kayıtlı olduğu kişinin TC Kimlik numarasının aynı olması zorunludur. 
Sorgulama yapmak için cep telefonunun mesaj gönderme bölümüne TCKİMLİKNO DOSYANO MESAJKODU yazılıp 4060’a gönderilmelidir. 
Örnek sorgu:  11111111111 2006/27 DURUSMA
Sistem tarafından verilen cevap: 2007/27 sayılı dosyada 15.05.2008 08:30:00 tarihine duruşma günü verilmiştir.
Ücretlendirme: Sorgu SMS 1,5 TL olarak ücretlendirilir.
Sorgu içerikleri ( http://www.sms.uyap.gov.tr/icerikler.htm )

Eğer sorgu sonucunda telefona gönderilecek bilgi birden fazla mesaja sığıyor ise kullanıcıya bu konuda bir bilgi mesajı gönderilir ve mesajların gönderilmesini isteyip istemediği sorulur.
Abonelik tarihinden öncesinde abone olan taraf ile ilgili tüm dava bilgilerinin öğrenilmesi için abonelik işleminden sonra TC kimlik numarası yazılarak 4060’a SMS gönderilmesi gerekmektedir.
2- UYAP SMS Bilgi Sistemine abone olmak: Yargı birimlerinde görülmekte olan bir dosyalarda herhangi bir olay gerçekleştiğinde eğer dosyanın tarafı olan kişi SMS bilgi sistemine abone ise bilgi mesajı ile anında gerçekleşen olaydan haberdar edilmektedir.

Örnek mesajlar:
a. Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/345 sayılı dosyasında 15.3.2008 tarihli duruşmaya, Avukat Ahmet Keskin katılmamıştır.
b. Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/345 sayılı dosyası 14.4.2008 tarihinde temyize gönderilmiştir.
c. Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/345 sayılı dosyasında görevsizlik kararı verilmiştir.
UYAP Bilgi Sisteminde değişik içeriklerde paketler bulunmakta olup,
http://www.sms.uyap.gov.tr/abonesayisi.html ) abone olunan paket içeriklerine göre gönderilecek mesajlar değişiklik göstermektedir. 

Pakete abone olmak için:  TCKIMLIKNO PAKETADI ABONE yazılarak 4060’a gönderilir.
Örnek mesaj: 11111111111 STANDART ABONE
Aboneliği iptal etmek için : TCKIMLIKNO ABONEIPTAL yazılarak 4060’a gönderilir.
Örnek mesaj:  11111111111 ABONEİPTAL
Not: Abone olmak için; gönderilen mesaj içerisinde yer alan cep telefonu numarası ile, mesaj gönderilen cep telefonunun ilgili operatörde kayıtlı olduğu kişinin TC Kimlik numarasının aynı olması zorunludur.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanmıştır. 2014