SEYDİŞEHİR ADLİYESİ SMS BİLGİ SİSTEMİ TANITIMI

Adliye binası içerisinde rahatlıkla görülebilecek yerlere tanıtım afişleri asılmıştır.

Yerel medyada SMS bilgi sistemi hakkında ayrıntılı olarak vatandaşların anlayabileceği şekilde bilgilendirme yapılması sağlanmıştır.

Adliye girişinde tanıtım standı açılarak personel görevlendirilmiş ve canlı tanıtım yapılmıştır. Ayrıca CD ortamında görüntülü olarak sürekli bilgilendirme yapılmaya devam edilmektedir.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na ait (www.sms.uyap.gov.tr) internet sitesinden indirilen el broşürleri çoğaltılarak vatandaşlara dağıtımı yapılmıştır.