MİDYAT ADLİYESİ SMS BİLGİ SİSTEMİ TANITIMI

Adliye binası içerisinde rahatlıkla görülebilecek yerlere tanıtım afişleri asılmıştır.

Yerel medyada SMS bilgi sistemi hakkında ayrıntılı olarak vatandaşların anlayabileceği şekilde bilgilendirme yapılması sağlanmıştır.

http://www.haberler.com/ulusal-yargi-agi-projesi-midyat-ta-halka-haberi/

http://www.midyatgazete.com/haber_detay.asp?haberID=8080

http://www.midyathabur.com/haber_detay.asp?haberID=5898


Adliye girişinde tanıtım standı açılmış ve canlı tanıtım yapılmıştır. Ayrıca CD ortamında görüntülü olarak sürekli bilgilendirme yapılmaya devam edilmektedir.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na ait (www.sms.uyap.gov.tr) internet sitesinden indirilen el broşürleri çoğaltılarak vatandaşlara dağıtımı yapılmıştır.

Müracaatları sırasında vatandaşlarımıza SMS Bilgi Sistemi hakkında teşvik edici bilgiler verilmektedir.

İnternet sitemizin (www.midyat.adalet.gov.tr) giriş sayfasında SMS Bilgi Sistemini tanıtan link verilmiştir.