MERSİN ADLİYESİ SMS BİLGİ SİSTEMİ TANITIMI

Ulusal Yargı Ağı Projesinin mobii ayağım teşkil eden UYAP SMS Bilgi Servisinin Başsavcılığımızda aşağıda belirtildiği gibi tanıtım çalışmalarına başlanmış olup tanıtımlarımın devam etmektedir. Bu kapsamda;

Başsavcılığımızda ve bağlı birimlerde rahatlıkla görülebilecek yerlerde sergilenmek üzere. Bilgi İşlem Şefliğimiz personelince tasarlanan ve internet sitemizin (www.mersin.adalet.gov.tr) duyurular kısmında da yayınlanan 50X70 ebadında afişler asılmıştır. Bu afişlerden ilimizde bulunan bazı resmî kurumların görünür yerlerine de asılmıştır.

Adliyemiz içerisinde tanıtım standı açılmıştır. Tanıtım standında Bilgi İşlem Şefliği personelince ikişer saatlik nöbetlerle vatandaşa ve avukatlara tanıtım yapılmaktadır. Çok sayıda vatandaşımıza yardım edilerek anında abonelikleri gerçekleştirilmiştir.Tanıtım standımızda vatandaşlara ve avukatlara dağıtılmak üzere, cepte de taşınabilecek, kolay deforme olmayacak şekilde kartvizit ebatına yakın büyüklükte tanıtıcı kartlar basılmıştır. Adliyemizi ziyaret edenlere, danışmadan bilgi soranlara ve yeni dava açanlara davalarım takip amaçlı tevzi bürosundan bu kartların dağıtımı yapılarak, gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Alman tepkilerden önemli bir uygulama olduğu kanaatine vardığımız tanıtım kartlarının örnekleri EK'te sunulmuştur.

Vatandaşın sisteme olan güvenini kazanma amaçlı olarak, UYAP SMS Bilgi Sisteminin, Avrupa'da e-Devlet (Kamuda Vatandaşa Hizmet) kategorisinde birincilik kazandığını ve dünyada bir ilk olduğu da anlatılmaktadır.

Yerel basma bilgilendirme yapılmış olup, SMS Bilgi Sistemi hakkında yerel TV'de (Kanal 2000) geniş açıklamalara yer verilerek haber yapılmıştır. Tanıtım VTR'si temin edildiğinde internet sitemizden yayınlanacaktır. Basında tanıtım çalışmaları devam edecektir.

Vatandaşlarımıza yapılan tanıtımlarda ayrıca;
-UYAP SMS Sisteminin bir alarm görevi yaparak, zamanında bilgilendirme yaptığı,
-Cep telefonlarının çalıştığı her yerde bu hizmetin alınabileceği,
-Bilgi edinme hakkının bürokrasi olmadan doğrudan sağlandığı,
-Yargılamanın şeffaf hale geldiği ve otomatik denetimin sağlandığı,
-Amacın vatandaşı en hızlı şekilde bilgilendirme olduğu, gibi konularda bilgilendirme yapılmaktadır.

Yapılan tanıtımlar sırasında vatandaşlarımızın özellikle ücretler konusunda tedirginlik yaşadığı gözlenmiştir. Avukatlar da aynı sorunu dile getirerek, dosya sayılarının çok olmasından dolayı, UYAP'taki Avukat Portalını kullandıklarını söylemekle, ücretlerin yüksek olmasından yakındıkları tespit edilmiştir. Önerimiz ise bu ücretlerin yeniden düzenlenerek sistemin abone
sayısının artırılmasıdır.