ADIYAMAN ADLİYESİ SMS BİLGİ SİSTEMİ TANITIMI

Adıyaman Merkez ve Mülhakat Adliyelerin, mahkeme kararlarının ve diğer adli işlemlerin SMS yoluyla ilgililerin cep telefonlarına gönderilmesi amacıyla 07/12/2009 tarihinde Adıyaman Gazeteciler Cemiyetinde tanıtım toplantısı yapılmıştır.

Vatandaşlarımızın haklarında açılan dava ve icra takipleri ile taraf oldukları dava ve icra takiplerinde yapılan işlemlerden anında haberdar olmaları, avukatların ise vekil olduğu dosyalar için sorgu SMS ve Bilgi SMS den faydalanabilmesinin sağlanması amacıyla Adliyemizce 07/12/2009 tarihinde Adıyaman Gazeteciler Cemiyetine gidilerek UYAP SMS Bilgi sisteminin tanımı yapılmıştır.SMS tanıtım afişleri bastırılarak Adliyemizde rahatlıkla görülebilecek yerlere asılmıştır.

Adliyemiz girişine tanıtım standı açılmıştır. Bilgi İşlem Şefliğinde görev yapan Bilgi İşlem Şefi Abubekir Avcı, Uzman Kullanıcı Abubekir Yıldız, Bilgisayar İşletmeni Çelebi Yeşilyurt tanıtım standında görevlendirilmiş ve bu personelimiz tarafından yaklaşık 500 adet el ilanı vatandaşlarımıza dağıtılmış ve ASU TV ve Mercan TV. de canlı tanıtım yapılmıştır.

Adıyaman ilinin muhtelif cadde, sokak ve parklarında bulunan ve mülkiyeti Adıyaman Belediyesine ait bilboardlara Adıyaman Belediye Başkanlığı ile koordine sağlanarak UYAP SMS Bilgi Sistemi Afişleri asılmıştır. Ayrıca Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Müdürlüğünde danışmaya el ilanları bırakılarak dağıtılması sağlandı.

Adıyaman Merkezinde bulunan yerel gazetelerde, hazırlanan el ilanları basılarak SMS Bilgi sisteminin vatandaşlarımıza daha etkin bir biçimde tanıtılabilmesi için reklamı yapılmıştır. Adıyaman ASU TV. Ve Mercan TV. de SMS Bilgi Bilgi Sistemi için röportaj yapılmıştır.

 

Haber linki için tıklayınız.