Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

  Sms İçerikleri

  Türkiye genelinde hakkımda açılmış bir dava veya icra takibi var mı? Nasıl öğrenebilirim? 

   Bu servisten faydalanmak için öncelikle UYAP SMS Bilgi Sistemine kendi adınıza 
  kayıtlı TURKCELL, TÜRKTELEKOM veya VODAFONE hatlı bir cep telefonu ile abone olmanız gerekmektedir.
  Bu işlem için aşağıdaki formata uygun oluşturulacak mesajı 4060 a gönderiniz. 
  Sisteme Abone Olmak için:  
  TCKIMLIKNO ABONE
  Örnek Mesaj: 11111111111 ABONE 
  Eğer yalnızca dosyada kendinizle ilgili değişikliklerden haberdar olmak istiyorsanız abone olurken abone 
  kodunun başına KISISEL ekleyiniz : 
  TCKIMLIKNO KISISELABONE yazılarak 4060’a gönderilir.
  Örnek Mesaj: 11111111111 KISISELABONE
  Abone olduktan sonra tüm davaları öğrenmek için: 
  TCKIMLIKNO 
  yazılarak 4060’a gönderilir.
  Örnek Mesaj: 11111111111

  Not: Bu sorgulamadan gelecek her mesaj (3 TL) ile ücretlendirilmektedir. 

   


  Taraf olduğum bir dosyanın keşif tarihini nasıl öğrenebilirim?

  UYAP SMS MODÜLÜ İÇERİĞİ

  Taraf olduğum bir dosyanın keşif tarihini nasıl öğrenebilirim?

  Bu işlem için aşağıdaki formata uygun oluşturulacak mesajı 4060 a gönderiniz.

  Sorgu Şekli: TTCKIMLIKNO DOSYANO KESIF
  Örnek Sorgu: 11111111111 2008/1 KESIF
  Cevap olarak gönderilen örnek mesaj: “2008/1 sayılı dosyada, 15.05.2008 09:30:00 tarihine keşif günü verilmiştir.”
  Not: Avukatlar için vekil oldukları dosyaların sorgulamasında mesaj formatları vatandaş ile aynı olup yalnızca mesaj kodunun başına AV eklenmesi gerekmektedir.     


  Taraf olduğum bir dosyanın diğer taraflarını nasıl öğrenebilirim?

  UYAP SMS MODÜLÜ İÇERİĞİ

  Taraf olduğum bir dosyanın diğer taraflarını nasıl öğrenebilirim?

  Bu işlem için aşağıdaki formata uygun oluşturulacak mesajı 4060 a gönderiniz.

      Sorgu Şekli: TCKIMLIKNO DOSYANO TARAF

  Örnek Sorgu: 11111111111 2008/1 TARAF

      Cevap olarak gönderilen örnek mesaj: “2008/1 sayılı dosyanın tarafları: Tanık:Ömer Uzunca, Davacı:Bülent Ekinici, Davalı:Özlem Daşkın/Sanık: a vs”


  Not: Avukatlar için vekil oldukları dosyaların sorgulamasında mesaj formatları vatandaş ile aynı olup yalnızca mesaj kodunun başına AV eklenmesi gerekmektedir. 

   


  Taraf olduğum bir dosyada duruşma tarihini nasıl öğrenebilirim?

  Taraf olduğum bir dosyada duruşma tarihini nasıl öğrenebilirim?   

  Bu işlem için aşağıdaki formata uygun oluşturulacak mesajı 4060 a gönderiniz.

      Sorgu Şekli: TC_KIMLIK_NO DOSYA_NO DURUSMA

  Örnek Sorgu: 11111111111 2008/1 DURUSMA

  Cevap olarak gönderilen örnek mesaj: “2008/1 sayılı dosyada 15.05.2008 08:30:00 tarihine duruşma günü verilmiştir.”


  Not: Avukatlar için vekil oldukları dosyaların sorgulamasında mesaj formatları vatandaş ile aynı olup yalnızca mesaj kodunun başına AV eklenmesi gerekmektedir.     


  Taraf olduğum bir dosyaya hangi dilekçelerin verildiğini nasıl öğrenebilirim?

   Taraf olduğum bir dosyaya hangi dilekçelerin verildiğini nasıl öğrenebilirim?

  Bu işlem için aşağıdaki formata uygun oluşturulacak mesajı 4060 a gönderiniz.

      Sorgu Şekli: TC_KIMLIK_NO DOSYA_NO DILEKCE

  Örnek Sorgu: 11111111111 2008/1 DILEKCE

      Cevap olarak gönderilen örnek mesaj: “2008/1 sayılı dosyada, Bilirkişi görevden çekilme dilekçesi, Feragat dilekçesi, Adli yardım talebi dilekçesi, Bilirkişi itiraz dilekçesi yer almaktadır.”


  Not: Avukatlar için vekil oldukları dosyaların sorgulamasında mesaj formatları vatandaş ile aynı olup yalnızca mesaj kodunun başına AV eklenmesi gerekmektedir.     


  Taraf olduğum bir dosyanın tebligat bilgilerini nasıl öğrenebilirim?

  Taraf olduğum bir dosyanın tebligat bilgilerini nasıl öğrenebilirim?

  Bu işlem için aşağıdaki formata uygun oluşturulacak mesajı 4060 a gönderiniz.

      Sorgu Şekli: TC_KIMLIK_NO DOSYA_NO TEBLIGAT

  Örnek Sorgu: 11111111111 2008/1 TEBLIGAT

      Cevap olarak gönderilen örnek mesaj: “2008/1 sayılı dosyada, 27/07/2008 tarihinde Ömer Uzuncaya tebligat gönderilmiştir.”

  Not: Avukatlar için vekil oldukları dosyaların sorgulamasında mesaj formatları vatandaş ile aynı olup yalnızca mesaj kodunun başına AV eklenmesi gerekmektedir.     


  Taraf olduğum bir dosyanın ne zaman hangi dosya ile birleştiğini nasıl öğrenebilirim?

  Taraf olduğum bir dosyanın ne zaman hangi dosya ile birleştiğini nasıl öğrenebilirim?

  Bu işlem için aşağıdaki formata uygun oluşturulacak mesajı 4060 a gönderiniz.

      Sorgu Şekli: TC_KIMLIK_NO DOSYA_NO BIRLESTIRME

  Örnek Sorgu: 11111111111 2008/1 BIRLESTIRME

      Cevap olarak gönderilen örnek mesaj: “2008/1 nolu dosya, Ankara 3. Sulh Ceza Mahkemesinin 2008/34 dosyası ile 15.07.2008 tarihinde birleştirilmiştir.”


  Not: Avukatlar için vekil oldukları dosyaların sorgulamasında mesaj formatları vatandaş ile aynı olup yalnızca mesaj kodunun başına AV eklenmesi gerekmektedir.     


  Taraf olduğum bir dosyada tebligat yapılıp yapılamadığını nasıl öğrenebilirim?

    Taraf olduğum bir dosyada tebligat yapılıp yapılamadığını nasıl öğrenebilirim?

  Bu işlem için aşağıdaki formata uygun oluşturulacak mesajı 4060 a gönderiniz.

      Sorgu Şekli: TC_KIMLIK_NO DOSYA_NO TEBLIGATSONUC

  Örnek Sorgu: 11111111111 2008/1 TEBLIGATSONUC

      Cevap olarak gönderilen örnek mesaj: “2008/1 sayılı dosyada, Ömer Uzunca'ya 15/07/2008 tarihinde tebligat yapıldı./yapılamadı.”


  Not: Avukatlar için vekil oldukları dosyaların sorgulamasında mesaj formatları vatandaş ile aynı olup yalnızca mesaj kodunun başına AV eklenmesi gerekmektedir.     


  Taraf olduğum bir dosyada en son yapılan işlemi nasıl öğrenebilirim?

  Taraf olduğum bir dosyada en son yapılan işlemi nasıl öğrenebilirim?

  Bu işlem için aşağıdaki formata uygun oluşturulacak mesajı 4060 a gönderiniz.

      Sorgu Şekli: TC_KIMLIK_NO DOSYA_NO DOSYASONISLEM

  Örnek Sorgu: 11111111111 2008/1 DOSYASONISLEM

      Cevap olarak gönderilen örnek mesaj: “2008/1 sayılı dosyada en son yapılan işlem: 15/07/2008 tarihine keşif günü verildi.”


  Not: Avukatlar için vekil oldukları dosyaların sorgulamasında mesaj formatları vatandaş ile aynı olup yalnızca mesaj kodunun başına AV eklenmesi gerekmektedir.     


  Taraf olduğum bir dosyanın durumu hakkındaki bilgileri nasıl öğrenebilirim?

  Taraf olduğum bir dosyanın durumu hakkındaki bilgileri nasıl öğrenebilirim?

  Bu işlem için aşağıdaki formata uygun oluşturulacak mesajı 4060 a gönderiniz.

      Sorgu Şekli: TC_KIMLIK_NO DOSYA_NO DOSYADURUM

  Örnek Sorgu: 11111111111 2008/1 DOSYADURUM

      Cevap olarak gönderilen örnek mesaj: “2008/1 sayılı dosyanın durumu: İşlemden kaldırılmış”


  Not: Avukatlar için vekil oldukları dosyaların sorgulamasında mesaj formatları vatandaş ile aynı olup yalnızca mesaj kodunun başına AV eklenmesi gerekmektedir.    


  Taraf olduğum bir dosyanın karar türünü nasıl öğrenebilirim?

    Taraf olduğum bir dosyanın karar türünü nasıl öğrenebilirim?

  Bu işlem için aşağıdaki formata uygun oluşturulacak mesajı 4060 a gönderiniz.

      Sorgu Şekli: TC_KIMLIK_NO DOSYA_NO KARARTUR

  Örnek Sorgu: 11111111111 2008/1 KARARTUR

      Cevap olarak gönderilen örnek mesaj: “2008/1 sayılı dosyada verilen karar sonucu: Kabul”


  Not: Avukatlar için vekil oldukları dosyaların sorgulamasında mesaj formatları vatandaş ile aynı olup yalnızca mesaj kodunun başına AV eklenmesi gerekmektedir.     


  Taraf olduğum bir dosyanın dava türünü nasıl öğrenebilirim? 

   Taraf olduğum bir dosyanın dava türünü nasıl öğrenebilirim?   

  Bu işlem için aşağıdaki formata uygun oluşturulacak mesajı 4060 a gönderiniz.

      Sorgu Şekli: TC_KIMLIK_NO DOSYA_NO DAVATUR

  Örnek Sorgu: 11111111111 2008/1 DAVATUR

      Cevap olarak gönderilen örnek mesaj: “2008/1 sayılı dosyada dava türü : Menfi Tespit davası”


  Not: Avukatlar için vekil oldukları dosyaların sorgulamasında mesaj formatları vatandaş ile aynı olup yalnızca mesaj kodunun başına AV eklenmesi gerekmektedir. 


  Taraf olduğum bir dosyanın avukat bilgilerini nasıl öğrenebilirim?

  Taraf olduğum bir dosyanın avukat bilgilerini nasıl öğrenebilirim?   

  Bu işlem için aşağıdaki formata uygun oluşturulacak mesajı 4060 a gönderiniz.

      Sorgu Şekli: TC_KIMLIK_NO DOSYA_NO DOSYAAVUKAT

  Örnek Sorgu: 11111111111 2008/1 DOSYAAVUKAT

      Cevap olarak gönderilen örnek mesaj: “2008/1 sayılı dosyada Ahmet Yılmaz vekil olarak, Hasan Uzun vekil olarak, Mehmet Kılıç müdafii olarak yer almaktadır.”


  Not: Avukatlar için vekil oldukları dosyaların sorgulamasında mesaj formatları vatandaş ile aynı olup yalnızca mesaj kodunun başına AV eklenmesi gerekmektedir.     


  Taraf olduğum bir dosyanın dava miktarını nasıl öğrenebilirim? 

   Taraf olduğum bir dosyanın dava miktarını nasıl öğrenebilirim?   

  Bu işlem için aşağıdaki formata uygun oluşturulacak mesajı 4060 a gönderiniz.

      Sorgu Şekli: TC_KIMLIK_NO DOSYA_NO DAVAMIKTAR

  Örnek Sorgu: 11111111111 2008/1 DAVAMIKTAR

      Cevap olarak gönderilen örnek mesaj: “2008/1 sayılı dosyada dava miktarı 20.000 TL'dir.”


  Not: Avukatlar için vekil oldukları dosyaların sorgulamasında mesaj formatları vatandaş ile aynı olup yalnızca mesaj kodunun başına AV eklenmesi gerekmektedir.     


  Taraf olduğum bir dosyanın ek karar bilgilerini nasıl öğrenebilirim? 

     Taraf olduğum bir dosyanın ek karar bilgilerini nasıl öğrenebilirim?   

  Bu işlem için aşağıdaki formata uygun oluşturulacak mesajı 4060 a gönderiniz.

      Sorgu Şekli: TC_KIMLIK_NO DOSYA_NO EKKARAR

  Örnek Sorgu: 11111111111 2008/1 EKKARAR

      Cevap olarak gönderilen örnek mesaj: “2008/1 sayılı dosyada 15/05/2008 Tarihli ek karar evrakı kaydedilmiştir.”


  Not: Avukatlar için vekil oldukları dosyaların sorgulamasında mesaj formatları vatandaş ile aynı olup yalnızca mesaj kodunun başına AV eklenmesi gerekmektedir.     


  Taraf olduğum bir dosyanın karar sonucunun kesinleşip/kesinleşmediğini nasıl öğrenebilirim?

   Taraf olduğum bir dosyanın karar sonucunun kesinleşip/kesinleşmediğini nasıl öğrenebilirim?   

  Bu işlem için aşağıdaki formata uygun oluşturulacak mesajı 4060 a gönderiniz.

      Sorgu Şekli: TC_KIMLIK_NO DOSYA_NO KESINLESME

  Örnek Sorgu: 11111111111 2008/1 KESINLESME

      Cevap olarak gönderilen örnek mesaj: “2008/1 sayılı dosya, 15/05/2008 tarihinde kesinleşmiştir.”


  Not: Avukatlar için vekil oldukları dosyaların sorgulamasında mesaj formatları vatandaş ile aynı olup yalnızca mesaj kodunun başına AV eklenmesi gerekmektedir.     


  Taraf olduğum bir dosyanın ara karar evrakı olup olmadığını nasıl öğrenebilirim? 

  Taraf olduğum bir dosyanın ara karar evrakı olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?   

  Bu işlem için aşağıdaki formata uygun oluşturulacak mesajı 4060 a gönderiniz.

      Sorgu Şekli: TC_KIMLIK_NO DOSYA_NO ARAKARARTALEP

  Örnek Sorgu: 11111111111 2008/1 ARAKARARTALEP

      Cevap olarak gönderilen örnek mesaj: “2008/1 sayılı dosyada Ahmet Yılmaz tarafının 15/05/2008 Tarihli ara karar talebi kabul edilmiştir/reddedilmiştir.”


  Not: Avukatlar için vekil oldukları dosyaların sorgulamasında mesaj formatları vatandaş ile aynı olup yalnızca mesaj kodunun başına AV eklenmesi gerekmektedir.     


  Taraf olduğum bir dosyada temyiz başvuru olup olmadığını nasıl öğrenebilirim? 

   Taraf olduğum bir dosyada temyiz başvuru olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?   

  Bu işlem için aşağıdaki formata uygun oluşturulacak mesajı 4060 a gönderiniz.

      Sorgu Şekli: TC_KIMLIK_NO DOSYA_NO TEMYIZBASVURU

  Örnek Sorgu: 11111111111 2008/1 TEMYIZBASVURU

      Cevap olarak gönderilen örnek mesaj: “2008/1 sayılı dosyada 15/05/2008 tarihinde Ahmet Yılmazın temyiz başvuru dilekçesi kaydedilmiştir.”


  Not: Avukatlar için vekil oldukları dosyaların sorgulamasında mesaj formatları vatandaş ile aynı olup yalnızca mesaj kodunun başına AV eklenmesi gerekmektedir.    


  Taraf olduğum bir dosyanın temyize gönderilip gönderilmediğini nasıl öğrenebilirim? 

    Taraf olduğum bir dosyanın temyize gönderilip gönderilmediğini nasıl öğrenebilirim?   

  Bu işlem için aşağıdaki formata uygun oluşturulacak mesajı 4060 a gönderiniz.

      Sorgu Şekli: TC_KIMLIK_NO DOSYA_NO TEMYIZEGITME

  Örnek Sorgu: 11111111111 2008/1 TEMYIZEGITME

      Cevap olarak gönderilen örnek mesaj: “2008/1 sayılı dosya 15/05/2008 tarihinde temyize gönderilmiştir.”


  Not: Avukatlar için vekil oldukları dosyaların sorgulamasında mesaj formatları vatandaş ile aynı olup yalnızca mesaj kodunun başına AV eklenmesi gerekmektedir.     


  Taraf olduğum bir dosyanın temyiz sonucunu nasıl öğrenebilirim? 

  Taraf olduğum bir dosyanın temyiz sonucunu nasıl öğrenebilirim?   

  Bu işlem için aşağıdaki formata uygun oluşturulacak mesajı 4060 a gönderiniz.

      Sorgu Şekli: TC_KIMLIK_NO DOSYA_NO TEMYIZSONUC

  Örnek Sorgu: 11111111111 2008/1 TEMYIZSONUC

      Cevap olarak gönderilen örnek mesaj: “2008/1 sayılı dosyada 15/05/2008 tarihinde temyiz sonucu dönmüştür. Karar sonucu: Onama”


  Not: Avukatlar için vekil oldukları dosyaların sorgulamasında mesaj formatları vatandaş ile aynı olup yalnızca mesaj kodunun başına AV eklenmesi gerekmektedir.     


  Taraf olduğum bir dosyanın harç bilgilerini nasıl öğrenebilirim?

  Taraf olduğum bir dosyanın harç bilgilerini nasıl öğrenebilirim?   

  Bu işlem için aşağıdaki formata uygun oluşturulacak mesajı 4060 a gönderiniz.

      Sorgu Şekli: TC_KIMLIK_NO DOSYA_NO HARC

  Örnek Sorgu: 11111111111 2008/1 HARC

      Cevap olarak gönderilen örnek mesaj: “2008/1 sayılı dosyadaki harç bilgileri: 15/05/2008 100,00 Peşin Harç, 15/05/2007 150,00 Bakiye karar harcı”


  Not: Avukatlar için vekil oldukları dosyaların sorgulamasında mesaj formatları vatandaş ile aynı olup yalnızca mesaj kodunun başına AV eklenmesi gerekmektedir.     


  Taraf olduğum bir dosyanın masraf bilgilerini nasıl öğrenebilirim?

  Taraf olduğum bir dosyanın masraf bilgilerini nasıl öğrenebilirim?   

  Bu işlem için aşağıdaki formata uygun oluşturulacak mesajı 4060 a gönderiniz.

      Sorgu Şekli: TC_KIMLIK_NO DOSYA_NO MASRAF

  Örnek Sorgu: 11111111111 2008/1 MASRAF

      Cevap olarak gönderilen örnek mesaj: “2008/1 sayılı dosyada toplam 400 YTL masraf yatırılmış, 300 YTL harcama yapılmıştır.”


  Not: Avukatlar için vekil oldukları dosyaların sorgulamasında mesaj formatları vatandaş ile aynı olup yalnızca mesaj kodunun başına AV eklenmesi gerekmektedir.     


  Taraf olduğum bir dosyanın teminat bilgilerini nasıl öğrenebilirim? 

    Taraf olduğum bir dosyanın teminat bilgilerini nasıl öğrenebilirim?   

  Bu işlem için aşağıdaki formata uygun oluşturulacak mesajı 4060 a gönderiniz.

      Sorgu Şekli: TC_KIMLIK_NO DOSYA_NO TEMINAT

  Örnek Sorgu: 11111111111 2008/1 TEMINAT

      Cevap olarak gönderilen örnek mesaj: “2008/1 sayılı dosyada yer alan teminatlar ücretleri: 100 TL'dir”


  Not: Avukatlar için vekil oldukları dosyaların sorgulamasında mesaj formatları vatandaş ile aynı olup yalnızca mesaj kodunun başına AV eklenmesi gerekmektedir.     


  Taraf olduğum bir dosyanın reddiyat bilgilerini nasıl öğrenebilirim? 

     Taraf olduğum bir dosyanın reddiyat bilgilerini nasıl öğrenebilirim?   

  Bu işlem için aşağıdaki formata uygun oluşturulacak mesajı 4060 a gönderiniz.

      Sorgu Şekli: TC_KIMLIK_NO DOSYA_NO REDDIYAT

  Örnek Sorgu: 11111111111 2008/1 REDDIYAT

      Cevap olarak gönderilen örnek mesaj: “2008/1 sayılı dosyada 15/05/2008 tarihinde tanık Ali Çam'a 20 YTL reddiyat yapılmıştır.”


  Not: Avukatlar için vekil oldukları dosyaların sorgulamasında mesaj formatları vatandaş ile aynı olup yalnızca mesaj kodunun başına AV eklenmesi gerekmektedir.   


  Taraf olduğum bir dosyanın bilirkişi raporu sonucunun dönüp dönmediğini nasıl öğrenebilirim?

    Taraf olduğum bir dosyanın bilirkişi raporu sonucunun dönüp dönmediğini nasıl öğrenebilirim?   

  Bu işlem için aşağıdaki formata uygun oluşturulacak mesajı 4060 a gönderiniz.

      Sorgu Şekli: TC_KIMLIK_NO DOSYA_NO BILIRKISIRAPORSONUC

  Örnek Sorgu: 11111111111 2008/1 BILIRKISIRAPORSONUC

      Cevap olarak gönderilen örnek mesaj: “2008/1 sayılı dosyada 15/05/2008 Tarihinde bilirkişi raporu dosyaya kaydedilmiştir.”


  Not: Avukatlar için vekil oldukları dosyaların sorgulamasında mesaj formatları vatandaş ile aynı olup yalnızca mesaj kodunun başına AV eklenmesi gerekmektedir.  


  Taraf olduğum bir dosyanın bilirkişi raporuna itiraz edilip edilmediğini nasıl öğrenebilirim?

  Taraf olduğum bir dosyanın bilirkişi raporuna itiraz edilip edilmediğini nasıl öğrenebilirim?   

  Bu işlem için aşağıdaki formata uygun oluşturulacak mesajı 4060 a gönderiniz.

      Sorgu Şekli: TC_KIMLIK_NO DOSYA_NO BILIRKISIRAPORITIRAZ

  Örnek Sorgu: 11111111111 2008/1 BILIRKISIRAPORITIRAZ

      Cevap olarak gönderilen örnek mesaj: “2008/1 sayılı dosyada 15/05/2008 Tarihinde bilirkişi raporuna itiraz edilmiştir.”


  Not: Avukatlar için vekil oldukları dosyaların sorgulamasında mesaj formatları vatandaş ile aynı olup yalnızca mesaj kodunun başına AV eklenmesi gerekmektedir


  Taraf olduğum bir dosyanın bilirkişi incelemesine verilip verilmediğini nasıl öğrenebilirim?

  Taraf olduğum bir dosyanın bilirkişi incelemesine verilip verilmediğini nasıl öğrenebilirim?   

  Bu işlem için aşağıdaki formata uygun oluşturulacak mesajı 4060 a gönderiniz.

      Sorgu Şekli: TC_KIMLIK_NO DOSYA_NO BILIRKISIRAPOR”

  Örnek Sorgu: 11111111111 2008/1 BILIRKISIRAPOR

      Cevap olarak gönderilen örnek mesaj: “20081 sayılı dosya 15/05/2008 Tarihinde dosya bilirkişi incelemesine verilmiştir.”


  Not: Avukatlar için vekil oldukları dosyaların sorgulamasında mesaj formatları vatandaş ile aynı olup yalnızca mesaj kodunun başına AV eklenmesi gerekmektedir. 


  Taraf olduğum bir dosyadaki infaz bilgisini nasıl öğrenebilirim? 

   Taraf olduğum bir dosyadaki infaz bilgisini nasıl öğrenebilirim?   

  Bu işlem için aşağıdaki formata uygun oluşturulacak mesajı 4060 a gönderiniz.

      Sorgu Şekli: TC_KIMLIK_NO DOSYA_NO INFAZ

  Örnek Sorgu: 1111111111 2008/1 INFAZ

      Cevap olarak gönderilen örnek mesaj: “Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2008/1 Dosyasından verilen 1 yıl- 3 ay-2 gün hapis/adli para/disiplin hapsi idari para cezası infaza verilmiştir.”


  Not: Avukatlar için vekil oldukları dosyaların sorgulamasında mesaj formatları vatandaş ile aynı olup yalnızca mesaj kodunun başına AV eklenmesi gerekmektedir.     


  Taraf olduğum dosyadaki önödeme bilgisini nasıl öğrenebilirim? 

  Taraf olduğum dosyadaki önödeme bilgisini nasıl öğrenebilirim?   

  Bu işlem için aşağıdaki formata uygun oluşturulacak mesajı 4060 a gönderiniz.

      Sorgu Şekli: TC_KIMLIK_NO DOSYA_NO ONODEME

  Örnek Sorgu: 1111111111 2008/1 ONODEME

      Cevap olarak gönderilen örnek mesaj: “Ankara 1. Sulh ceza Mahkemesinin 2008/1 Dosyasında 15/07/2008 tarihinde çıkartılmış 200 TL tutarında önödeme bulunmaktadır.”


  Not: Avukatlar için vekil oldukları dosyaların sorgulamasında mesaj formatları vatandaş ile aynı olup yalnızca mesaj kodunun başına AV eklenmesi gerekmektedir.     


  Taraf olduğum bir dosyada avukatımın davaya girip girmediği bilgisi nasıl öğrenebilirim? 

  Taraf olduğum bir dosyada avukatımın davaya girip girmediği bilgisi nasıl öğrenebilirim?   

  Bu işlem için aşağıdaki formata uygun oluşturulacak mesajı 4060 a gönderiniz.

      Sorgu Şekli: TC_KIMLIK_NO DOSYA_NO AVUKATKONTROL

  Örnek Sorgu: 1111111111 2008/1 AVUKATKONTROL

      Cevap olarak gönderilen örnek mesaj: “2008/1 sayılı dosyada, 15/07/2008 tarihli duruşmaya, avukat Ahmet Cansız katılmamıştır.”


  Not: Avukatlar için vekil oldukları dosyaların sorgulamasında mesaj formatları vatandaş ile aynı olup yalnızca mesaj kodunun başına AV eklenmesi gerekmektedir.     


  Taraf olduğum bir dosyada satışa sunulan malların bilgisi nasıl öğrenebilirim? 

   Taraf olduğum bir dosyada satışa sunulan malların bilgisi nasıl öğrenebilirim?   

  Bu işlem için aşağıdaki formata uygun oluşturulacak mesajı 4060 a gönderiniz.

      Sorgu Şekli: TC_KIMLIK_NO DOSYA_NO SATISLISTE

  Örnek Sorgu: 11111111112008/1 SATISLISTE

      Cevap olarak gönderilen örnek mesaj: “2008/1 sayılı dosyanın satış listesi: …..'dir”


  Not: Avukatlar için vekil oldukları dosyaların sorgulamasında mesaj formatları vatandaş ile aynı olup yalnızca mesaj kodunun başına AV eklenmesi gerekmektedir


  Taraf olduğum bir dosyada tehiri icra bilgilerini nasıl öğrenebilirim? 

  Taraf olduğum bir dosyada tehiri icra bilgilerini nasıl öğrenebilirim?   

  Bu işlem için aşağıdaki formata uygun oluşturulacak mesajı 4060 a gönderiniz.

      Sorgu Şekli: TC_KIMLIK_NO DOSYA_NO TEHIRIICRA

  Örnek Sorgu: 1111111111 2008/1 TEHIRIICRA

      Cevap olarak gönderilen örnek mesaj: “2008/1 sayılı dosyada yer alan tehiri icra bilgileri: ……"


  Not: Avukatlar için vekil oldukları dosyaların sorgulamasında mesaj formatları vatandaş ile aynı olup yalnızca mesaj kodunun başına AV eklenmesi gerekmektedir. 


  Taraf olduğum bir dosyada davalı idarece savunma verilip verilmediğini nasıl öğrenebilirim? 

  Taraf olduğum bir dosyada davalı idarece savunma verilip verilmediğini nasıl öğrenebilirim?   

  Bu işlem için aşağıdaki formata uygun oluşturulacak mesajı 4060 a gönderiniz.

      Sorgu Şekli: TC_KIMLIK_NO DOSYA_NO SAVUNMA

  Örnek Sorgu: 1111111111 2008/1 SAVUNMA

      Cevap olarak gönderilen örnek mesaj: “2008/1 sayılı dosyada davalı idarece 15/07/2008 tarihinde savunma verilmiştir." "2008/1 sayılı dosyada davalı idarece savunma verilmemiştir.”


  Not: Avukatlar için vekil oldukları dosyaların sorgulamasında mesaj formatları vatandaş ile aynı olup yalnızca mesaj kodunun başına AV eklenmesi gerekmektedir.   


  Taraf olduğum bir dosyada yürütmeyi durdurma kararı verilip verilmediğini nasıl öğrenebilirim? 

   Taraf olduğum bir dosyada yürütmeyi durdurma kararı verilip verilmediğini nasıl öğrenebilirim?   

  Bu işlem için aşağıdaki formata uygun oluşturulacak mesajı 4060 a gönderiniz.

      Sorgu Şekli: TC_KIMLIK_NO DOSYA_NO YD

  Örnek Sorgu: 1111111111 2008/1 YD

      Cevap olarak gönderilen örnek mesaj: “2010/1 nolu dosyada 22/07/2010 tarihinde yurutmeyi durdurma ile ilgili karar verilmistir.” “Girmis oldugunuz kriterlere uygun kayit bulunamamistir.”


  Not: Avukatlar için vekil oldukları dosyaların sorgulamasında mesaj formatları vatandaş ile aynı olup yalnızca mesaj kodunun başına AV eklenmesi gerekmektedir.  


  Bir icra dosyasında haczolunan malların hangi gün satışa sunulacağını nasıl öğrenebilirim? 

  Bir icra dosyasında haczolunan malların hangi gün satışa sunulacağını nasıl öğrenebilirim?   

  Bu işlem için aşağıdaki formata uygun oluşturulacak mesajı 4060 a gönderiniz.

      Sorgu Şekli: DOSYANO MEZAT

  Örnek Sorgu: 2008/1 MEZAT

      Cevap olarak gönderilen örnek mesaj: "2008/1 sayılı dosyada, satış 15/07/2008 tarihde yapılacaktır"


  Not: Avukatlar için vekil oldukları dosyaların sorgulamasında mesaj formatları vatandaş ile aynı olup yalnızca mesaj kodunun başına AV eklenmesi gerekmektedir.     


  Herhangi bir siyasi partiye üye kaydım var mı? Nasıl öğrenebilirim?

   1: Bu işlem için aşağıdaki formata uygun oluşturulacak mesajı 4060'a gönderiniz.

  Sorgu Şekli: PARTI TC_KIMLIK_NO
  Örnek Sorgu: PARTI 11111111111
  Cevap Olarak Gönderilen Mesaj: "Herhangi bir siyasi partiye üye kaydınız bulunamamıştır."

      "Gönderilen her mesaj 3 TL (vergiler dahil) olarak ücretlendirilecektir.

  Adres

  Ergazi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 448/B Pk. 06370 Yenimahalle/Ankara/TÜRKİYE

  Telefon

  (0 312) 293 21 00

  E-Posta

  smsisaretadalet.gov.tr

  © 2020 UYAP SMS BİLGİ SİSTEMİ Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

  Sitemizi Bugün : 0 - Toplam : 0 kişi ziyaret etmiştir.