SİSTEMİN FAYDALARI
UYAP SMS Bilgi Sistemi;

1- Bir yönüyle e-Devletten (Elektronik Devlet) m-Devlete (Mobil Devlet) geçiştir.

2- Vatandaşın zaman ve mekan sınırı olmadan talepte bulunabildiği e-devletten, vatandaşının hakkını takip eden ve hak kaybına uğramaması için vatandaşını bilgilendiren devlete geçişin bir aşamasıdır. 

3- Şartları oluştuğunda vatandaşlara mükemmel bir hukuki koruma, bir alarm sistemi sağlayacaktır. Vatandaş hakkında açılan bir dava veya yargılama aşamasındaki bir işlemden, aracısız olarak önce kendisinin haberi olması sağlanacaktır.

4- Avukat ve vatandaşların adliyelere giderek ilgili oldukları dosya ya da işlemler hakkında bilgi almak için harcadıkları zaman, emek ve masrafı ortadan kaldırarak, daha etkin yollardan yargıya erişim sağlayacaktır.

5- UYAP SMS Bilgi Sistemi ile yargı işlem bilgilerinin taraflara en hızlı şekilde bildirilmesi sağlanacaktır.

6- Bilgilere her an her yerden ulaşılabilmesi sağlanacaktır.

7- Yargılama aşamasının tüm süreci şeffaf hale gelecektir.

8- Şeffaflık sayesinde otomatik denetim sağlanacaktır.

9- Yargı birimleri için iş gücü kaybı engellenecektir.

10- Gönderilen ilk mesaj ve vatandaşa gönderilen SMS’ler ile yargının hızlanması sağlanacaktır.

11- Vatandaşlar için zaman ve mesai israfının önüne geçilecek, dava bilgilerine en düşük maliyetle en hızlı şekilde erişimleri sağlanacaktır.

12- Vatandaşa bilgi amaçlı olarak davetiyeden önce gönderilecek SMS’ler ile yargılama giderleri düşürülecektir.

13- Bilgi edinme hakkının kullanımı bürokrasi olmaksızın etkin şekilde sağlanacaktır.

14- Mağduriyetlerin ve hak kayıplarının önüne geçilecektir.

15- İhzar veya davetiye göndermek yerine vatandaşa gönderilecek SMS ile vatandaşa doğrudan ulaşılabilecek, kolluk kuvvetlerinin emek ve zaman kaybını engelleyerek asıl işlerine yoğunlaşmalarını sağlayacak, yargılama giderlerini azaltacak, insan onuruna daha uygun bir iletişim yöntemi olması nedeniyle devlete/yargıya olan güveni arttıracaktır.
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanmıştır. 2014