UYAP & 118 REHBERLİK HİZMETLERİ İŞBİRLİĞİ   

UYAP ve 118 Rehberlik Hizmetleri sunan Çağrı Merkezleri işbirliğiyle vatandaşlara elektronik yargı hizmeti sunulmaya başlanmıştır. İnternet kullanarak UYAP Vatandaş Portal’dan, cep telefonu kullanarak UYAP SMS Bilgi Sisteminden ulaşılabilen yargısal bilgilere artık 118 numaralı çağrı merkezlerinden operatör aracılığıyla kolayca ulaşılabilmektedir.
UYAP Bilişim Sistemi, yargı hizmetlerinin elektronik ortamda yerine getirilmesini sağlayarak yargının işleyişini, güvenirliğini, ulaşılabilirliğini ve doğruluğunu en üst düzeyde sağlamak ve yargı faaliyetlerine hız, etkinlik ve şeffaflık kazandırmak amacıyla uygulamaya sunulana e-devlet sistemidir.
UYAP Bilişim Sistemi kapsamında, internet üzerinden sunulan UYAP Vatandaş Portal ve GSM Operatörleri üzerinden sunulan UYAP SMS Bilgi Sistemi (4060 servisi) kullanarak ulaşılabilen yargısal bilgilere artık 118 numaralı çağrı merkezlerinden operatör aracılığıyla da kolayca ulaşılabilmektedir.
118 numaralı çağrı merkezlerini arayan vatandaşlar, kendilerine ait dava dosyaları ve icra takipleri hakkında UYAP Vatandaş Portal ve UYAP SMS Bilgi Sisteminde sunulan her türlü bilgiye operatörlerle yapacakları sesli görüşmelerle ulaşabilmektedir.

118 Rehberlik Hizmetleri kapsamında vatandaşlara e-adalet hizmeti sunulmasına yönelik olarak;
1- BN Telekom Haberleşme ve Ticaret A.Ş. (118-80),
2- ASSİSTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. (118-18)
3- PLUSS Telekom İletişim Ticaret Ltd.Şti.(118-70-90-99)
4- INFOLINE Rehberlik ve Çağrı Merkezi Hizmetleri A.Ş. (11824 ve 11825) ile protokol imzalanmıştır.

Sistem ilk kez 13 Şubat 2012 tarihinde vatandaşların kullanımına açılmıştır.

UYAP&118 Rehberlik Hizmetlerii kapsamında hangi bilgiler verilmektedir?
UYAP & 118 Rehberlik Hizmetleri kapsamında vatandaşlara hangi türde bilgi sunulduğunun detaylarına http://www.sms.uyap.gov.tr/icerikler.html adresinden ulaşılabilmektedir.

Bu bilgilerden bazıları şunlardır:
• Hakkınızda bir dava dosyası ya da icra takibi olup olmadığı,
• Varsa hangi birimde (mahkeme/icra dairesi) olduğu,
• Esas ve Karar numarası, dava tarihi,
• Karar verilip verilmediği, derdest olup olmadığı,
• Varsa duruşma tarihi ya da keşif tarihi,
• Bilirkişi raporunun gelip gelmediği,
• Taraf ve tebligat bilgileri,
• Temyiz edilip edilmediği, temyiz edilmişse temyiz sonucu, ve benzeri.

Sistem nasıl çalışmaktadır? Bilgi güvenliği nasıl sağlanmaktadır?
UYAP & 118 Rehberlik Hizmetleri kapsamında verilen yargısal bilgiler güvenlik doğrulamasından geçen ve yalnızca dava dosyasının ya da icra takibinin tarafı olan kişilere verilmektedir. Dosyanın tarafı olmayan veya güvenlik doğrulamasından geçemeyen kişilere her hangi bir bilgi verilmemektedir. Bu sistem üzerinden sunulan dava ve takip dosyasına ait detaylar bilgi mahiyetinde olup tebligat yerine geçmemektedir. Kullanıcılar ile operatörler arasındaki sesli görüşmeler hizmet kalitesi ve güvenliği açısından kayda alınmaktadır.

Güvenlik doğrulaması nasıl yapılmaktadır?
Çağrı merkezini arayan kişiye güvenlik doğrulaması için 11 haneli T.C. vatandaşlık kimlik numarası, nüfus cüzdan seri ve sıra numarası ile anne kızlık soyadının belirli harfleri sorulmakta ve tüm bu bilgileri doğru olarak söyleyen kişiye UYAP’ta kayıtlı kendisi ile ilgili dosyalara ait bilgiler operatör aracılığıyla sözlü olarak iletilmektedir.

Duyuru ve Reklamlar Protokollerin ilgili maddesi uyarınca, söz konusu servislere ilişkin olarak adı geçen firmalar Bakanlığın da uygun gördüğü duyuru ve reklamları basın yayın organlarında yayınlayabilmektedirler. Bu itibarla son günlerde çeşitli TV ve radyo kanallarında UYAP & 118 Rehberlik Hizmetleri ile ilgili duyuru ve reklamlar yayınlanmaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.


118 24 Rehberlik Hizmetleri Reklamı


118 80 Rehberlik Hizmetleri Reklamı


118 80 Rehberlik Hizmetleri Reklamı 2


118 18 Rehberlik Hizmetleri Reklamı


118 99 Rehberlik Hizmetleri Reklamı

Radyo Reklamları:

Radyo 1
Radyo 2
Radyo 3
Radyo 4

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Tarafından Hazırlanmıştır. 2014